พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและเดินสวนสนามยุวกาชาด จังหวัดสุรินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในวาระครบรอบ 101 ปี

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียนวาณิชย์นุกูลล นำสมาชิกยุวกาชาด จำนวน 10 คน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา เดินทางไปร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและเดินสวนสนามยุวกาชาด จังหวัดสุรินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในวาระครบรอบ 101 ปี จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียน