ตัวแทนผู้บริหารจาก 19 โรงเรียนจีน เข้าพบท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่ออวยพรเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2566

วันที่ 17 มกราคม 256…

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวาณิชย์นุกูล พร้อมด้วย นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนวาณิชย์นุกูล เข้าร่วมพิธีสักการะพระพุทธสุรินทรภักดี ประจำปี 2566

วันที่ 15 มกราคม 256…