คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวาณิชย์นุกูล พร้อมด้วย นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนวาณิชย์นุกูล เข้าร่วมพิธีสักการะพระพุทธสุรินทรภักดี ประจำปี 2566

วันที่ 15 มกราคม 2566 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวาณิชย์นุกูล พร้อมด้วย นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนวาณิชย์นุกูล เข้าร่วมพิธีสักการะพระพุทธสุรินทรภักดี ประจำปี 2566 ณ ประรำพิธีเทศบาลเมืองสุรินทร์