การสอบ BDNN HYBRID TEST (PRE-ประถม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ศูนย์วิชาการบัณฑิตแนะแนว ดำเนินการสอบ BDNN HYBRID TEST (PRE-ประถม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2565 โดยให้โรงเรียนวาณิชย์นุกูลเป็นสนามสอบปิดสำหรับนักเรียนโรงเรียนวาณิชย์นุกูล จำนวน 179 คน และจะประกาศผลสอบในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป

ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียน