พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นและโรงเรียนวาณิชย์นุกูล เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพความสามารถทางด้านภาษาจีนให้กับนักเรียน

วันที่ 18 สิงหาคม พ.…