โรงเรียนวาณิชย์นุกูล นำนักเรียนเข้าร่วมรับรางวัล “นักเรียนดีเด่น” เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ เทศบาลเมืองสุรินทร์

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล นำนักเรียนเข้าร่วมรับรางวัล “นักเรียนดีเด่น” เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ เทศบาลเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมงานและเปิดบูธกิจกรรมของโรงเรียนให้ เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมสนุก กับกิจกรรมในบูธของโรงเรียน

ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียน