ตัวแทนผู้บริหารจาก 19 โรงเรียนจีน เข้าพบท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่ออวยพรเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายวรากร โรจน์จรัสไพศาล ประธานชมรมโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำคณะกรรมการชมรมฯ ตัวแทนผู้บริหารจาก 19 โรงเรียนจีน เข้าพบท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่ออวยพรเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2566

ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียน