ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิก KGL Contest English Olympiad สำหรับเยาวชนอายุ 6-18 ปี ครั้งที่ 9 ศูนย์สอบโรงเรียนวาณิชย์นุกูล

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิก KGL Contest English Olympiad สำหรับเยาวชนอายุ 6-18 ปี ครั้งที่ 9 ศูนย์สอบโรงเรียนวาณิชย์นุกูล ค่าสมัคร 900 บาท กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 20 เมษายน 2566 หากผู้ปกครองท่านใด สนใจ ให้บุตรหลานสมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครผ่านครูประจำชั้น หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ รองผู้อำนวยการแผนการเรียนพิเศษ โครงการสามภาษา นางสาวสุภา ธิรโรจนธนา เบอร์โทรโรงเรียน 044-511230 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวัน เวลาทำการ เว้นวันหยุดราชการ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียน