โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ทำพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมวัดความรู้ภาษาอังกฤษโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 TEST T (Thailand English Skills Evaluation Test)

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ทำพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมวัดความรู้ภาษาอังกฤษโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 TEST (Thailand English Skills Evaluation Test) ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมนักเรียนคนเก่งของเราด้วยครับ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียน