กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ ให้บริการออกตรวจสุขภาพช่องปาก ให้แก่ครูและบุคลากร กลุ่มอายุ 35 -39 ปี และกลุ่มอายุ 40 – 44 ปี โรงเรียนวาณิชย์นุกูล

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2565 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ ให้บริการออกตรวจสุขภาพช่องปาก ให้แก่ครูและบุคลากร กลุ่มอายุ 35 -39 ปี และกลุ่มอายุ 40 – 44 ปี โรงเรียนวาณิชย์นุกูล เพื่อตรวจคัดกรองในเบื้องต้น และให้ความรู้ คำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องให้แก่ครูและบุคลากร ทางโรงเรียนขอขอบคุณกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ ที่ออกมาให้บริการในครั้งนี้ครับ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียน