โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ทำพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน เด็กหญิงคุณัญญา แมงกลาง และครูผู้ฝึกสอน นางสาวสุกัญญา ดวงรัตน์ ได้เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงนักร้องวัยใส ไมค์น้อย กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ทำพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน เด็กหญิงคุณัญญา แมงกลาง และครูผู้ฝึกสอน นางสาวสุกัญญา ดวงรัตน์ ได้เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงนักร้องวัยใส ไมค์น้อย กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูลขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนคนเก่งด้วยครับ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียน