เทศบาลเมืองสุรินทร์ ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอาคารเรียนหลังใหม่ (อาคาร 100 ปี) ก่อนอนุญาตให้ใช้อาคารเรียน

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เทศบาลเมืองสุรินทร์ ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอาคารเรียนหลังใหม่ (อาคาร 100 ปี) ก่อนอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนต่อไป โดยมีนายวรากร โรจน์จรัสไพศาล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวาณิชย์นุกูล ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายประเสริฐ เศรษฐวิพัฒนชัย ผู้รับใบอนุญาต นางเพ็ญศรี เงางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวาณิชย์นุกูล นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับและนำเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสุรินทร์ เดินตรวจสอบอาคารเรียนหลังใหม่ (อาคาร 100 ปี) ในครั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียน