พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วม โครงการจัดการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประจำปี 2565 รายการ Bright Kids 4th (โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ครั้งที่ 4)

วันที่ 5 มกราคม 2566 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วม โครงการจัดการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประจำปี 2565 รายการ Bright Kids 4th (โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ครั้งที่ 4) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และคณะครุศาสตร์ ม.รภ.สุรินทร์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2565 โดยมีนักเรียนของโรงเรียนวาณิชย์นุกูลเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. เด็กชายพรเพชรแท้ ภาวสุทธิกุล รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร ระดับประถมศึกษา

2. เด็กชายธนัชพันธ์ ผาสุข รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร ระดับประถมศึกษา

3. เด็กหญิงเณรี บัวประเสริฐ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร ระดับประถมศึกษา

4. เด็กหญิงลภัสรดา มูลเพ็ญ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เหรียญทองแดงพร้อมเกียรติบัตร ระดับประถมศึกษา

และเหรียญรางวัลที่ระลึก พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 18 คน

ขอแสดงความยินดี และชื่นชมนักเรียนคนเก่งด้วยครับ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียน