ตัวแทนผู้บริหารจาก 19 โรงเรียนจีน เข้าพบท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่ออวยพรเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2566

วันที่ 17 มกราคม 256…

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวาณิชย์นุกูล ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

วันจันทร์ที่ 16 มกรา…

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวาณิชย์นุกูล พร้อมด้วย นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนวาณิชย์นุกูล เข้าร่วมพิธีสักการะพระพุทธสุรินทรภักดี ประจำปี 2566

วันที่ 15 มกราคม 256…

โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 培华喜报本校中文之星 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK&YCT ประจำปีการศึกษา 2565 ได้คะแนนเต็ม 200 คะแนน YCT1, YCT2, HSK1 และสอบผ่าน HSK3

โรงเรียนวาณิชย์นุกูล…