โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 培华喜报本校中文之星 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK&YCT ประจำปีการศึกษา 2565 ได้คะแนนเต็ม 200 คะแนน YCT1, YCT2, HSK1 และสอบผ่าน HSK3

โรงเรียนวาณิชย์นุกูล…

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วม โครงการจัดการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประจำปี 2565 รายการ Bright Kids 4th (โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ครั้งที่ 4)

วันที่ 5 มกราคม 2566…

แจ้งกำหนดการและตารางสอบวัดและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้น ป. 1 – ป. 6 (แผนการเรียน ETC) ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2565

ประกาศโรงเรียนวาณิชย…